Beleidsplan 2023-2024
Stichting Volunteers with no limits

Bestuursleden:

Evgeniia Tokarchuk (voorzitter)

Natalia Chernysheva (penningmeester)

Anna Dorenskaia (secretaris)

Het doel en de activiteiten van de stichting
Ons belangrijkste doel is het bieden van humanitaire hulp aan Oekraïners in nood, ongeacht geslacht, beroep en leeftijd, zowel in Oekraïne als in Nederland. Dit doel bereiken we door:
 1. Humanitaire hulpgoederen inzamelen en naar Oekraïne sturen
 2. Donaties inzamelen voor het kopen van humanitaire hulpgoederen
 3. Het organiseren van evenementen om het onderwerp onder de aandacht te brengen en geld in te zamelen.
 4. In Nederland, het verstrekken van humaniteire hulpgoederen (inclusief, maar niet beperkt tot, kleding, huishoudelijke artikelen, boeken en speelgoed) vanuit ons vrijwillegerscentrum aan de Louwesweg 401, 1066EA, Amsterdam.
 5. In Oekraïne, het distribueren van humanitaire hulpgoederen met behulp van onze partners, liefdadigheidsorganisaties die in Oekraïne zijn opgericht. Onze belangrijkste partners zijn Sich GO (Cherkassy), Iron Fist Chernihiv (Chernihiv), True Help (Kharkiv) en Zeilen van Vrijheid (Nederland).
De methode om inkomsten te verwerven
Financiële donaties
 • Directe overschrijving naar de bankrekening
 • Via fondsenwervingsplatforms (zoals donorbox en gofundme)
 • Andere diensten zoals PayPal
 • Donaties tijdens fondsenwervende evenementen
Donaties in natura
 • Wij accepteren donaties in de vorm van goederen. De actuele lijst van goederen die we verzamelen is openbaar en wordt regelmatig bijgewerkt op onze website.
Beheer en uitgaven van de activa van de stichting
Ons belangrijkste doel is humanitaire hulp te bieden aan Oekraïners die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne. We helpen zowel in Nederland als in Oekraïne. Dat doen we voornamelijk door goederen die we als donatie ontvangen uit te delen of door financiële steun.

Alle geldelijke donaties die we op verschillende manieren ontvangen (zie paragraaf 2) worden verzameld op onze bankrekening. Alle leden van het bestuur en de door het bestuur aangewezen vrijwilligers hebben toegang tot de bankrekening. We hebben geld gereserveerd om de kosten van de huur (190,0 euro per maand) en andere bedrijfskosten te dekken, waaronder:
 • Verpakkingsmateriaal (tape, kartonnen dozen, stiften, papier, enz.)
 • Artikelen voor het vrijwilligerscentrum (vuilniszakken, EHBO-doos, schoonmaakmiddelen, toiletpapier, thee, koffie, enz.)
 • Huur van transport (om goederen te vervoeren)
 • Drukwerk voor fondsenwervende acties (flyers, banners, stickers, visitekaartjes)
 • Materiaal en artikelen voor evenementen
Deze kosten nemen minder dan 10% van de totale uitgaven in beslag.

Het resterende geld wordt gebruikt om allerlei humanitaire hulp voor Oekraïners in Oekraïne te kopen. We besteden geld op basis van de huidige situatie en behoeften van mensen. We ontvangen schriftelijke aanvragen van vrijwilligersorganisaties in Oekraïne en we werken voornamelijk met:
 • Sich Go
 • Echte hulp
 • IJzeren vuist dat
Incidenteel werken we samen met andere (vertrouwde) organisaties in Oekraïne en Nederland. Het bestuur en de vrijwilligers nemen de beslissing over de hoeveelheid hulp op basis van de beschikbare middelen. We starten fondsenwervingscampagnes voornamelijk op sociale netwerken op basis van verzoeken. We gebruiken echter andere middelen om geld in te zamelen om de kosten voor actieve campagnes te dekken, zoals culturele evenementen en subsidieaanvragen.
We hechten veel waarde aan transparantie in ons werk en rapporteren openlijk over onze uitgaven via sociale mediaplatformen (Instagram, Twitter, Facebook) en onze website https://vw-nl.org/past-campaigns.

Alle goederendonaties worden verzameld in ons vrijwillegerscentrum aan de Louwesweg 401, 1066EA, in Amsterdam. Iedereen is welkom om zijn donatie naar ons centrum te brengen tijdens de openingstijden die op onze website staan vermeld. Vrijwilligers registreren de donaties en sorteren ze. Elk item dat overeenkomt met verzoeken van één van onze partners of die op de prioriteitenlijst staat, wordt verpakt en verzonden naar Oekraïne. We geven prioriteit aan het sturen van humanitaire hulp naar Oekraïne. Onze belangrijkste partner in Nederland voor het verzenden van goederen is Zeilen van Vrijheid.

Andere dingen zoals kleding, huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken, enz., die niet naar Oekraïne kunnen worden vervoerd, worden in ons centrum gedistribueerd tijdens de op onze website aangegeven openingstijden. Oekraïners die ons op onze locatie bezoeken, kunnen alle goederen voor zichzelf en hun gezin meenemen. We beperken niet de hoeveelheid goederen die ze kunnen meenemen, noch beperken we het bezoek. In geval van twijfel kunnen we om een paspoort vragen als bewijs dat men tot onze doelgroep behoort. We geven prioriteit aan eerlijkheid in ons werk en verwachten van anderen hetzelfde. Als we voedseldonaties hebben, verdelen we die in de vorm van gelijk verpakte pakketten. Het aantal pakketten kan minder zijn dan het aantal bezoekers, dus hanteren we het systeem van wie het eerst komt, het eerst maalt.
Net als bij fondsenwerving tijdens evenementen, verzamelen we ook goederen die op het moment van het evenement in de prioriteitenlijst staan. We geven echter prioriteit aan geldelijke donaties om tijd en geld te besparen op logistiek. We behouden ook het recht om goederen te ruilen voor hun geldwaarde om de nodige fondsen te werven.
Beloning bestuursleden en vrijwilligers
Alle taken binnen de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Al het werk wordt uitgevoerd zonder financiële vergoeding, vrijwillig ondernomen door individuen die toegewijd zijn aan de zaak. Ons bestuur ontvangt geen compensatie voor hun diensten.
Rechtsvorm, inschrijving, fiscaal nummer, jaarverslagen en contactgegevens
Stichting Volunteers with no Limits
KVK 86209264
RSIN 863895736

Bezoekadres:
Louwesweg 401,
1066 EA, Amsterdam

Postadres:
Lange Leidsedwarsstraat 70E,
1017 NM, Amsterdam

info@vw-nl.org
+31627560449

NL86 BUNQ 2069 8274 88
BUNQNL2A

Financiële overzichten zijn terug te vinden op vw-nl.org/finance

Voorzitter:
Evgeniia Dmitrievna Tokarchuk
Penningmeester:
Natalia Viktorovna Chernysheva
Secretaris:
Anna Viktorovna Dorenskaia